Tag Archives: VirtualBox

Вимкнення DHCP сервера VirtualBox’а

Під користувачем котрим ми працюємо з віртуальними машинами, спочатку переглянемо лист пацюючих серверів DHCP:

VBoxManage list dhcpservers

У відповідь отримаємо щось на зразок:

NetworkName:    HostInterfaceNetworking-vboxnet0
IP:             192.168.56.100
NetworkMask:    255.255.255.0
lowerIPAddress: 192.168.56.101
upperIPAddress: 192.168.56.254
Enabled:        Yes

Вимикаємо цей сервер:

VBoxManage dhcpserver remove --netname HostInterfaceNetworking-vboxnet0

Все, внутрішній сервер DHCP вимкнено.

 

VirtualBox – синхронізація часу між хостом та гостем

За замовченням всі гості синхронізують свій годинник з хостом.

Іноді треба вимкнути цю синхронізацію. Наприклад коли треба змінити час в гостьової системи.

Для Windows хоста перейдіть до ‘C:\Program Files\Oracle\VirtualBox‘ (шлях може відрізнятись).

Continue reading VirtualBox – синхронізація часу між хостом та гостем

M.E.Doc не оновлюється, файл зайнятий іншим процесом

 

Не проходить оновлення ПЗ “M.E.Doc”, виникає помилка (DMF.Document.dll because it is being used by another process.) що якийсь файл вже зайнято іншим процесом. Continue reading M.E.Doc не оновлюється, файл зайнятий іншим процесом