VirtualBox: Під’єднати фізичний диск до віртуальної машини

В системі Linux

Це можна зробити консольною програмою “VBoxManage”:

VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename /path/to/file.vmdk -rawdisk /dev/sd??

internalcommands – Внутрішні команди (службові)

createrawvmdk – Створити звичайний “VMDK” файл

-filename – шлях до файлу, який буде посилатись на фізичний диск

-rawdisk – Шлях до фізичного диску в системі

 

Створення само-підписаного сертифікату для Ejabberd

Сертифікати повинен виписувати довірений сертифікаційній центр.

Якщо сертифікат було згенеровано самостійно, то йому не можуть довіряти в інтернеті, так як немає гарантій, що приватний ключ недоступний публічно.

В директорії де будуть розміщені сертифікати виконуємо команду:

openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -days 365 -keyout privkey.pem -out server.pem

Введіть пароль для приватного ключа.

Далі, щоб кожен раз коли сервер запускається не вводити пароль приватного ключа, треба його зняти:

openssl rsa -in privkey.pem -out privkey.pem

Далі об’єднаємо ключ та сертифікат:

cat privkey.pem >> server.pem

Змінюємо права доступу, наприклад:

chown root:jabber /usr/local/etc/jabberd/server.pem
chmod 640 /usr/local/etc/jabberd/server.pem

 

Оригінал

vSphere Client та vSphere PowerCLI не можуть приєднатись до vCenter Server 5.0, 5.1 та 5.5 через помилку процедури рукостискання (2049143)

Це трапляється коли клієнт vSphere запускається в операційній системі Windows XP чи Windows Server 2003.

vSphere використовує бібліотеку OpenSSL, яка в свою чергу налаштована на роботу тільки з надійними алгоритмами шифрування.

На Windows XP чи Windows Server 2003, vSphere Client та vSphere PowerCLI не використовують надійні алгоритми шифрування для підключення до vCenter Server. В результаті чого виникає помилка на сервері “не збігається алгоритм шифрування”, а на клієнті “помилка рукостискання”

Continue reading vSphere Client та vSphere PowerCLI не можуть приєднатись до vCenter Server 5.0, 5.1 та 5.5 через помилку процедури рукостискання (2049143)

FreeBSD kernel panic під час виконання zpool -f import/mount

FreeBSD зависає чи перезавантажується (падає ядро) якщо спробувати імпортувати чи підключити zfs масив.

Проблема виникла після не правильного вимкнення серверу (пропав струм) (UPS не використовується так як це заборонено політикою компанії (пожежна безпека) ).

Допомогла стаття “Recovering from Kernel Panic during zpool -f import“.

 

zpool import -f -N -o readonly=on -o failmode=continue raid5

import – підкоманда для імпорту

-f – примусово імпортувати, навіть якщо пул належить до іншої системи (не експортовано)

-N – імпортувати але не підключати жодної файлової системи

-o readonly=on – встановити опцію тільки читання в включено

-o failmode=continue – встановити опцію режим “обробки помилки” в “продовжити роботу” навіть коли трапилась помилка, за замовченням стоїть “блокувати I/O”

raid5 – ім’я пула

 

Так як “zfs mount” зависає, виконайте звичайну процедуру

mount -t zfs raid5 /mnt/zfsraid5

mount – програма підключення файлової системи у вказану директорію

-t zfs – вказуємо тип файлової системи

raid5 – назва пулу (пристрій що підключається)

/mnt/zfsraid5 – директорія куди буде підключена файлова система