Вимкнення DHCP сервера VirtualBox’а

Під користувачем котрим ми працюємо з віртуальними машинами, спочатку переглянемо лист пацюючих серверів DHCP:

VBoxManage list dhcpservers

У відповідь отримаємо щось на зразок:

NetworkName:    HostInterfaceNetworking-vboxnet0
IP:             192.168.56.100
NetworkMask:    255.255.255.0
lowerIPAddress: 192.168.56.101
upperIPAddress: 192.168.56.254
Enabled:        Yes

Вимикаємо цей сервер:

VBoxManage dhcpserver remove --netname HostInterfaceNetworking-vboxnet0

Все, внутрішній сервер DHCP вимкнено.